Jarda

Operace Divoká Markéta - 23.06.2007

Jarda "Jerry" Foršt

RC StíhačVzhledem k tomu, že reportáž z Divoké Markéty vyjde nejdříve v RC revue a pak teprve tady na netu – zveřejňujeme jen zpravodajský log o uplynulé bitvě.


V sobotu 23.6. proběhla druhá soutěž ESA poháru a to na Miskovickém letišti. Vítr prudký, v poryvech velmi prudký zleva zezadu, což činilo létání obtížné. Mraky 5/10-8/10, teplota snesitelná. Účast byla hojná jako v jiných případech, souboje skvělé (až na ten nešťastný vítr).

Odlétána byla tři základní kola a finále. Díky počasí byl celý podnik značně nejistý, ale asi jsme měli se svatým Petrem uzavřenou nějakou smlouvu, protože průtrž mračen začala přesně v okamžiku ukončení finálového letu a většina navíc ještě stihla přeběhnout do letištní klubovny, kde se rozdělovaly ceny. Kromě výsledků, které jsou uvedeny výše, dovolte mi pár návrhů úprav pravidel a organizace soutěže.


Návrhy doplnění pravidel:

1. Případný výztužný nosník křídla musí být umístěn v nejvyšším místě profilu.
Vysvětlení: Jde o to, aby výztuhy nebyl moc blízko náběžné hrany a neplnili úlohu prorážení ostatních letadel.

2. Letoun musí na začátku soutěže mít hladkou náběžnou hranu.
Vysvětlení: okousaná náběžka je významná pomoc při sekání stuh a proto by měl letoun nastoupit do závodu s náběžnou hranou v pořádku. Varianta by ještě mohla být vyžadovat čistou náběrku před každýmj letem. Lepící páskou se dá okousání provizorně lehce napravit.


Organizace soutěže

Měřit se budu i rozměry modelů, což se v poslední době trochu zanedbalo. Zároveň je třeba připomenout – pokud má mít model více motorů a tím rozpětí až 1m, musí být všechny motory funkční.


Návrh o sestřelech

Jak jsem říkal v klubovně na letišti, předkládám k uvážení návrh na úpravu způsobu provádění seků v souboji. V kostce:

„Každý pilot by měl k dispozici dvě dvoubarevné stuhy s poměrem barev 1/1 (vnitřní barva stuhy je část stuhy blíž k modelu, vnější barva je koncová část stuhy.) . Odstartoval by s první stuhou. Pokud by byl seknut (i opakovaně) do vnější barvy stuhy, pokračoval by v boji. Pokud by byl seknut do vnitřní barvy stuhy, musel by přistát a pro další start by musel navázat stuhu druhou. Pokud by došlo k seku i druhé stuhy (do vnitřní barvy), musel by přistát a v daném kole by již nelétal.“

Slibuji si od toho změnu taktiky směrem k větší realitě vzdušného souboje, kdy přijít o stuhu znamená sestřel. Dnes éro, které přijde o stuhu, lépe letí a ostatní mu dají pokoj, což nepovažuji za realistický souboj. Rád bych to na podzim vyzkoušel mimo pohárové soutěže – termín vymyslím a kdo budete chtít to vyzkoušet také, můžeme se někde sejít.

Poznámky, návrhy či připomínky posílejte na email uvedený na těchto stránkách.


Mějte se
Jerry


Administrace Design 2006 (c) maestros.loopos